Yaratıcı Drama

Amacımız öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak keyifli bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır. Yaratıcı drama düşünceleri eyleme dönüştürme fırsatı sağlar, böylelikle öğrencilerimiz deneyimleme yoluyla yeni davranış ve duygular geliştirir. Duygularını sağlıklı şekilde ifade etmeyi, olumsuz duygularının ve  sebeplerinin farkına varmayı, düşüncelerini rahatlıkla ifade etmeyi, hem sözlü hem de sözsüz iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirir. Algılama becerilerinin keskinleştiği, konsantrasyon yeteneklerinin arttığı, dinleme davranışlarının geliştiği, etkin dinleme becerileri kazandıkları, sözlü ve sözsüz ifade becerileri yönünden zenginleştikleri; yanı sıra etkili iletişim becerilerini geliştirdikleri gözlenir.

Bu süreç içinde de devam ettirilmesinde kişinin özgürlüğünün, özerkliğinin olması, bunların hiçbir koşulda daraltılmaması, kendini ifade etme olanaklarının kısıtlanmaması, kendiliğindenliğin sürekli korunması ve geliştirilmesi, yaşantı kaynaklı öğrenme ortamlarının bulunması, yanlış yapma kaygısının olmaması, zaman zaman kuralları kendisi tarafından konulması ve gerekli durumlarda yine bu kuralların yine kendisi tarafından değiştirilmesi önemli işlevlere sahiptir. Öğrencilerimizin yaşam boyu, içinde olduğu oyunlar ve oyunların en çok  kullanıldığı alan olan yaratıcı drama çalışmaları bu işlevleri yerine getirmede etkilidir.

Öğrencilerin kendilerini ve öğrendiklerini rahat ifade edebilmeleri, aynı zamanda farklı karakterlerle farklı rolleri üstlenme ve gerçekleştirme imkanını buldukları yaratıcı drama anaokulunda ve ilkokulda sınıf öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleştirilmektedir.


İlgili Resimler